Grammatisk insikt

Jag lärde mig tidigt att sidee betyder “hur” på somaliska. Till exempel i sidee tahay = “hur är det? / hur mår du?”
Nästan lika tidigt lärde jag mig att si aan betyder “för att jag”.
Ordet si betyder ungefär “sätt”.
Vidare vet jag att ändelser som slutar på -ee: kee, gee, dee, tee, hee, shee betyder “vilken/vilket”. Exempelvis betyder wiil “pojke” och wiilkee “vilken pojke”

Vad som fram tills idag, då min kompis pekade ut det, undgått mig är att sidee helt enkelt betyder “vilket sätt” eller kortare “hur”.  Alltså si= sätt + dee = vilket.

Så var ännu ett hörn rundat i språkinlärningslabyrinten. Jag tycker det är intressant att återigen erfara hur lätt det är att missa uppenbara mönster när man lär sig ett språk. Det är också bra att ha i bakhuvudet när man undervisar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s