Lära sig ord med quiz

Ett lättsamt sätt att lära sig nya ord är genom att jobba med ett flervalsquiz. Jag har testat detta i Träna svenska och med mina elever i klassen, i första hand med quiz gjorda i Google Forms. Poängen är alltså inte att testa ord man redan kan (i första hand) utan att möta nya ord och fundera på och gissa vad de kan betyda. När man är färdig med quizet får man rätt svar. Med Google Forms är det också lätt att i feedbackdelen ge förklarande kommentarer och länkar till ytterligare hjälpande material. När man slagit upp orden går det ju också att använda quizet för att repetera. 

På Kardia har jag börjat samla de quiz jag gjort här. Det är fritt fram att använda / dela. Här finns också en grundläggande instruktionsfilm. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s