Flashcards

Jag jobbar mycket med spaced repetition och flashcards/kort i Quizlet och Memrise. Det bästa är att skriva sina egna kort tycker jag. Det är lite tråkigt men jag tycker det är ett effektivt sätt att hela tiden utöka och befästa sitt ordförråd. Generellt sätt tycker jag det bästa sättet att göra flaschcards är så här, som lucktest:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s